Ετικέτα / DB SNATCH

  Φόρτωση θέσεις...
 • 20.08.21

  PART Aemom 12′1. 3-5 ohs2. 1/2 rope climbs3. rest PART Bwod4 rounds of:20 db snatch 15 push ups (10 HSPU…

 • Χαμόγελα από αθλητές στο γυμναστήριο TrainforLife Σέρρες,

  30.07.21

  PART A3/4 rounds of:-8/10 split squat each leg-8/10 around the world1′ rest PART Bwod4 sets of: 25″ on 12.5″ off2-db…

 • 04.06.21

  PART A.Core StrengthTabata-Wipers-Candlesticks/dragon flags1’restTabataBridges HoldSide planks Hold PART B2 sets of:7 min AMRAP:Buy in 50 DU or 125 SUIn the…

 • 22.09.20

  PART A4 sets of8/10 bench press10 DB bent over rows PART BWODAmrap 17′50 wallballs40 one arm db snatch 30 hand…

 • 15.09.20

  PART AStrength3-6-9-12-15HSPU/Pike push ups/Push upsStrict Pull ups*After every set 20” L-sit PART BFor time:30-20-10 db snatch box over cal row

 • 10.08.2020

  PART AStrengthevery 90 sec for 6 set3-4 jerk @climbing PART BFor time:50 Air squat40 Push ups30 C2B pull ups/pull ups20…

 • 30.07.2020

  PART ACore – Midline Strength3 rounds of:30” plank hold on low rings30″ Hip extensions (lower back strength)Then Tabata Plank to…