ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
Kids Athletics
5:00 PM - 6:00 PM
Kids Athletics
5:00 PM - 6:00 PM
Kids Athletics
5:00 PM - 6:00 PM
Kids Athletics
5:00 PM - 6:00 PM
Kids Athletics
5:00 PM - 6:00 PM

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • Kids Athletics
  5:00 PM - 6:00 PM

ΤΡΙΤΗ

 • Kids Athletics
  5:00 PM - 6:00 PM

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • Kids Athletics
  5:00 PM - 6:00 PM

ΠΕΜΠΤΗ

 • Kids Athletics
  5:00 PM - 6:00 PM

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • Kids Athletics
  5:00 PM - 6:00 PM
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
Althetic Yoga
5:00 PM - 6:00 PM

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • Althetic Yoga
  5:00 PM - 6:00 PM
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
Endurance Classes
Swimming Class
2:00 PM - 3:00 PM
Endurance Classes
Running Class
4:00 PM - 5:00 PM
Endurance Classes
Row Class
5:00 PM - 6:00 PM

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • Endurance Classes
  4:00 PM - 5:00 PM

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • Endurance Classes
  5:00 PM - 6:00 PM

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • Endurance Classes
  2:00 PM - 3:00 PM
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
Gymnastics Class
7:00 PM - 8:00 PM

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • Gymnastics Class
  7:00 PM - 8:00 PM
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
INTRO
10:00 AM - 11:00 AM
INTRO
10:00 AM - 11:00 AM
INTRO
10:00 AM - 11:00 AM
INTRO
3:00 PM - 4:00 PM
INTRO
3:00 PM - 4:00 PM
INTRO
3:00 PM - 4:00 PM
INTRO
5:00 PM - 6:00 PM
INTRO
5:00 PM - 6:00 PM
INTRO
5:00 PM - 6:00 PM
INTRO
5:00 PM - 6:00 PM
INTRO
5:00 PM - 6:00 PM
INTRO
7:00 PM - 8:00 PM
INTRO
7:00 PM - 8:00 PM
INTRO
7:00 PM - 8:00 PM
INTRO
8:10 PM - 9:10 PM
INTRO
8:10 PM - 9:10 PM

INTRO
9:20 PM - 10:30 PM
INTRO
8:10 PM - 9:10 PM
INTRO
8:10 PM - 9:10 PM

INTRO
9:20 PM - 10:30 PM
INTRO
8:10 PM - 9:10 PM

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • INTRO
  10:00 AM - 11:00 AM
 • INTRO
  3:00 PM - 4:00 PM
 • INTRO
  5:00 PM - 6:00 PM
 • INTRO
  7:00 PM - 8:00 PM
 • INTRO
  8:10 PM - 9:10 PM

ΤΡΙΤΗ

 • INTRO
  5:00 PM - 6:00 PM
 • INTRO
  8:10 PM - 9:10 PM
 • INTRO
  9:20 PM - 10:30 PM

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • INTRO
  10:00 AM - 11:00 AM
 • INTRO
  3:00 PM - 4:00 PM
 • INTRO
  5:00 PM - 6:00 PM
 • INTRO
  7:00 PM - 8:00 PM
 • INTRO
  8:10 PM - 9:10 PM

ΠΕΜΠΤΗ

 • INTRO
  5:00 PM - 6:00 PM
 • INTRO
  8:10 PM - 9:10 PM
 • INTRO
  9:20 PM - 10:30 PM

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • INTRO
  10:00 AM - 11:00 AM
 • INTRO
  3:00 PM - 4:00 PM
 • INTRO
  5:00 PM - 6:00 PM
 • INTRO
  7:00 PM - 8:00 PM
 • INTRO
  8:10 PM - 9:10 PM
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
OLY
7:00 PM - 8:00 PM
OLY
8:10 PM - 9:10 PM

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • OLY
  7:00 PM - 8:00 PM
 • OLY
  8:10 PM - 9:10 PM
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
Open Gym
10:00 AM - 11:00 AM
Open Gym
10:00 AM - 11:00 AM
Open Gym
10:00 AM - 11:00 AM
Open Gym
10:00 AM - 11:00 AM
Open Gym
10:00 AM - 11:00 AM
Open Gym
11:00 AM - 12:00 PM
Open Gym
11:00 AM - 12:00 PM
Open Gym
11:00 AM - 12:00 PM
Open Gym
11:00 AM - 12:00 PM
Open Gym
11:00 AM - 12:00 PM
Open Gym
11:00 AM - 12:00 PM
Open Gym
12:00 PM - 1:00 PM
Open Gym
12:00 PM - 1:00 PM
Open Gym
12:00 PM - 1:00 PM
Open Gym
12:00 PM - 1:00 PM
Open Gym
12:00 PM - 1:00 PM
Open Gym
12:00 PM - 1:00 PM
Open Gym
3:00 PM - 4:00 PM
Open Gym
3:00 PM - 4:00 PM
Open Gym
3:00 PM - 4:00 PM
Open Gym
4:00 PM - 5:00 PM
Open Gym
4:00 PM - 5:00 PM
Open Gym
4:00 PM - 5:00 PM
Open Gym
4:00 PM - 5:00 PM
Open Gym
4:00 PM - 5:00 PM
Open Gym
5:00 PM - 6:00 PM
Open Gym
5:00 PM - 6:00 PM
Open Gym
6:00 PM - 7:00 PM
Open Gym
6:00 PM - 7:00 PM
Open Gym
6:00 PM - 7:00 PM
Open Gym
7:00 PM - 12:00 AM

Open Gym
8:10 PM - 9:10 PM

Open Gym
9:20 PM - 10:30 PM
Open Gym
7:00 PM - 8:00 PM
Open Gym
7:00 PM - 8:00 PM
Open Gym
8:10 PM - 9:10 PM

Open Gym
9:20 PM - 10:30 PM
Open Gym
8:10 PM - 9:10 PM

Open Gym
9:20 PM - 10:30 PM
Open Gym
8:10 PM - 9:00 PM
Open Gym
8:10 PM - 9:10 PM

Open Gym
9:00 PM - 10:15 PM
Open Gym
9:20 PM - 10:30 PM

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • Open Gym
  10:00 AM - 11:00 AM
 • Open Gym
  11:00 AM - 12:00 PM
 • Open Gym
  12:00 PM - 1:00 PM
 • Open Gym
  3:00 PM - 4:00 PM
 • Open Gym
  4:00 PM - 5:00 PM
 • Open Gym
  6:00 PM - 7:00 PM
 • Open Gym
  8:10 PM - 9:10 PM
 • Open Gym
  9:20 PM - 10:30 PM

ΤΡΙΤΗ

 • Open Gym
  10:00 AM - 11:00 AM
 • Open Gym
  11:00 AM - 12:00 PM
 • Open Gym
  12:00 PM - 1:00 PM
 • Open Gym
  4:00 PM - 5:00 PM
 • Open Gym
  5:00 PM - 6:00 PM
 • Open Gym
  7:00 PM - 12:00 AM
 • Open Gym
  8:10 PM - 9:10 PM
 • Open Gym
  9:20 PM - 10:30 PM

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • Open Gym
  10:00 AM - 11:00 AM
 • Open Gym
  11:00 AM - 12:00 PM
 • Open Gym
  12:00 PM - 1:00 PM
 • Open Gym
  3:00 PM - 4:00 PM
 • Open Gym
  4:00 PM - 5:00 PM
 • Open Gym
  6:00 PM - 7:00 PM
 • Open Gym
  8:10 PM - 9:10 PM
 • Open Gym
  9:20 PM - 10:30 PM

ΠΕΜΠΤΗ

 • Open Gym
  10:00 AM - 11:00 AM
 • Open Gym
  11:00 AM - 12:00 PM
 • Open Gym
  12:00 PM - 1:00 PM
 • Open Gym
  4:00 PM - 5:00 PM
 • Open Gym
  5:00 PM - 6:00 PM
 • Open Gym
  7:00 PM - 8:00 PM
 • Open Gym
  8:10 PM - 9:00 PM
 • Open Gym
  9:20 PM - 10:30 PM

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • Open Gym
  10:00 AM - 11:00 AM
 • Open Gym
  11:00 AM - 12:00 PM
 • Open Gym
  12:00 PM - 1:00 PM
 • Open Gym
  3:00 PM - 4:00 PM
 • Open Gym
  4:00 PM - 5:00 PM
 • Open Gym
  6:00 PM - 7:00 PM
 • Open Gym
  8:10 PM - 9:10 PM
 • Open Gym
  9:00 PM - 10:15 PM

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • Open Gym
  11:00 AM - 12:00 PM
 • Open Gym
  12:00 PM - 1:00 PM
 • Open Gym
  7:00 PM - 8:00 PM
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
Pilates-F.T.
10:00 AM - 11:00 AM
Pilates-F.T.
10:00 AM - 11:00 AM
Pilates-F.T.
10:00 AM - 11:00 AM

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • Pilates-F.T.
  10:00 AM - 11:00 AM

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • Pilates-F.T.
  10:00 AM - 11:00 AM

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • Pilates-F.T.
  10:00 AM - 11:00 AM
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
WOD L2
10:00 AM - 11:00 AM
WOD L2
10:00 AM - 11:00 AM
WOD L2
10:00 AM - 11:00 AM
WOD L2
3:00 PM - 4:00 PM
WOD L2
3:00 PM - 4:00 PM
WOD L2
3:00 PM - 4:00 PM
WOD L2
4:00 PM - 5:00 PM
WOD L2
4:00 PM - 5:00 PM
WOD L2
4:00 PM - 5:00 PM
WOD L2
5:00 PM - 6:00 PM
WOD L2
5:00 PM - 6:00 PM
WOD L2
5:00 PM - 6:00 PM
WOD L2
5:00 PM - 6:00 PM
WOD L2
5:00 PM - 6:00 PM
WOD L2
6:00 PM - 7:00 PM
WOD L2
6:00 PM - 7:00 PM
WOD L2
6:00 PM - 7:00 PM
WOD L2
6:00 PM - 7:00 PM
WOD L2
6:00 PM - 7:00 PM
WOD L2
6:00 PM - 7:00 PM
WOD L2
7:00 PM - 8:00 PM
WOD L2
7:00 PM - 8:00 PM
WOD L2
7:00 PM - 8:00 PM
WOD L2
7:00 PM - 8:00 PM
WOD L2
7:00 PM - 8:00 PM
WOD L2
8:10 PM - 9:10 PM

WOD L2
9:20 PM - 10:30 PM
WOD L2
8:10 PM - 9:10 PM

WOD L2
9:20 PM - 10:30 PM
WOD L2
8:10 PM - 9:10 PM

WOD L2
9:20 PM - 10:30 PM
WOD L2
8:10 PM - 9:10 PM

WOD L2
9:20 PM - 10:30 PM
WOD L2
8:10 PM - 9:10 PM

WOD L2
9:00 PM - 10:15 PM

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • WOD L2
  10:00 AM - 11:00 AM
 • WOD L2
  3:00 PM - 4:00 PM
 • WOD L2
  4:00 PM - 5:00 PM
 • WOD L2
  5:00 PM - 6:00 PM
 • WOD L2
  6:00 PM - 7:00 PM
 • WOD L2
  7:00 PM - 8:00 PM
 • WOD L2
  8:10 PM - 9:10 PM
 • WOD L2
  9:20 PM - 10:30 PM

ΤΡΙΤΗ

 • WOD L2
  5:00 PM - 6:00 PM
 • WOD L2
  6:00 PM - 7:00 PM
 • WOD L2
  7:00 PM - 8:00 PM
 • WOD L2
  8:10 PM - 9:10 PM
 • WOD L2
  9:20 PM - 10:30 PM

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • WOD L2
  10:00 AM - 11:00 AM
 • WOD L2
  3:00 PM - 4:00 PM
 • WOD L2
  4:00 PM - 5:00 PM
 • WOD L2
  5:00 PM - 6:00 PM
 • WOD L2
  6:00 PM - 7:00 PM
 • WOD L2
  7:00 PM - 8:00 PM
 • WOD L2
  8:10 PM - 9:10 PM
 • WOD L2
  9:20 PM - 10:30 PM

ΠΕΜΠΤΗ

 • WOD L2
  5:00 PM - 6:00 PM
 • WOD L2
  6:00 PM - 7:00 PM
 • WOD L2
  7:00 PM - 8:00 PM
 • WOD L2
  8:10 PM - 9:10 PM
 • WOD L2
  9:20 PM - 10:30 PM

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • WOD L2
  10:00 AM - 11:00 AM
 • WOD L2
  3:00 PM - 4:00 PM
 • WOD L2
  4:00 PM - 5:00 PM
 • WOD L2
  5:00 PM - 6:00 PM
 • WOD L2
  6:00 PM - 7:00 PM
 • WOD L2
  7:00 PM - 8:00 PM
 • WOD L2
  8:10 PM - 9:10 PM
 • WOD L2
  9:00 PM - 10:15 PM

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • WOD L2
  6:00 PM - 7:00 PM
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
WOD L3
11:00 AM - 12:00 PM
WOD L3
11:00 AM - 12:00 PM
WOD L3
11:00 AM - 12:00 PM
WOD L3
3:00 PM - 4:00 PM
WOD L3
3:00 PM - 4:00 PM
WOD L3
3:00 PM - 4:00 PM
WOD L3
4:00 PM - 5:00 PM
WOD L3
4:00 PM - 5:00 PM
WOD L3
4:00 PM - 5:00 PM
WOD L3
4:00 PM - 5:00 PM
WOD L3
4:00 PM - 5:00 PM
WOD L3
5:00 PM - 6:00 PM
WOD L3
5:00 PM - 6:00 PM
WOD L3
5:00 PM - 6:00 PM
WOD L3
6:00 PM - 7:00 PM
WOD L3
6:00 PM - 7:00 PM
WOD L3
6:00 PM - 7:00 PM
WOD L3
6:00 PM - 7:00 PM
WOD L3
6:00 PM - 7:00 PM

WOD L3
6:00 PM - 7:00 PM
WOD L3
6:00 PM - 7:00 PM
WOD L3
8:10 PM - 9:10 PM

WOD L3
9:20 PM - 10:30 PM
WOD L3
8:10 PM - 9:10 PM

WOD L3
9:20 PM - 10:30 PM
WOD L3
8:10 PM - 9:10 PM

WOD L3
9:20 PM - 10:30 PM
WOD L3
8:10 PM - 9:10 PM

WOD L3
9:20 PM - 10:30 PM
WOD L3
8:10 PM - 9:10 PM

WOD L3
9:00 PM - 10:15 PM

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • WOD L3
  11:00 AM - 12:00 PM
 • WOD L3
  3:00 PM - 4:00 PM
 • WOD L3
  4:00 PM - 5:00 PM
 • WOD L3
  6:00 PM - 7:00 PM
 • WOD L3
  8:10 PM - 9:10 PM
 • WOD L3
  9:20 PM - 10:30 PM

ΤΡΙΤΗ

 • WOD L3
  4:00 PM - 5:00 PM
 • WOD L3
  5:00 PM - 6:00 PM
 • WOD L3
  6:00 PM - 7:00 PM
 • WOD L3
  8:10 PM - 9:10 PM
 • WOD L3
  9:20 PM - 10:30 PM

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • WOD L3
  11:00 AM - 12:00 PM
 • WOD L3
  3:00 PM - 4:00 PM
 • WOD L3
  4:00 PM - 5:00 PM
 • WOD L3
  6:00 PM - 7:00 PM
 • WOD L3
  8:10 PM - 9:10 PM
 • WOD L3
  9:20 PM - 10:30 PM

ΠΕΜΠΤΗ

 • WOD L3
  4:00 PM - 5:00 PM
 • WOD L3
  5:00 PM - 6:00 PM
 • WOD L3
  6:00 PM - 7:00 PM
 • WOD L3
  8:10 PM - 9:10 PM
 • WOD L3
  9:20 PM - 10:30 PM

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • WOD L3
  11:00 AM - 12:00 PM
 • WOD L3
  3:00 PM - 4:00 PM
 • WOD L3
  4:00 PM - 5:00 PM
 • WOD L3
  5:00 PM - 6:00 PM
 • WOD L3
  6:00 PM - 7:00 PM
 • WOD L3
  6:00 PM - 7:00 PM
 • WOD L3
  8:10 PM - 9:10 PM
 • WOD L3
  9:00 PM - 10:15 PM

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • WOD L3
  6:00 PM - 7:00 PM
No timetable classes available!