ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
Open Gym
10:00 AM - 12:00 PM

L2/L3/L4
10:15 AM - 11:15 AM
Open Gym
10:00 AM - 12:00 PM
Open Gym
10:00 AM - 12:00 PM

L2/L3/L4
10:15 AM - 11:15 AM
Open Gym
10:00 AM - 12:00 PM
Open Gym
10:00 AM - 12:00 PM

L2/L3/L4
10:15 AM - 11:15 AM
Swimming Class
2:00 PM - 3:00 PM
Open Gym
3:15 PM - 4:15 PM

Open Gym
4:15 PM - 5:15 PM

Intro/L2
5:00 PM - 6:00 PM
Open Gym
3:15 PM - 4:15 PM

Open Gym
4:15 PM - 5:15 PM

Intro/L2
5:00 PM - 6:00 PM
Open Gym
3:15 PM - 4:15 PM

Open Gym
4:15 PM - 5:15 PM

Intro/L2/L3/L4
5:00 PM - 6:00 PM
Open Gym
4:15 PM - 5:15 PM

L2/L3/L4
5:00 PM - 6:00 PM
Open Gym
4:15 PM - 5:15 PM

L2/L3/L4
5:00 PM - 6:00 PM
Intro/L3/L4
6:15 PM - 7:15 PM

L2/L3/L4
7:15 PM - 8:15 PM

Intro/L3/L4
8:15 PM - 9:15 PM
Intro/L2
6:15 PM - 7:15 PM

L3/L4
7:15 PM - 8:15 PM

Intro/L2/L3/L4
8:15 PM - 9:15 PM
Intro/L3/L4
6:15 PM - 7:15 PM

L2/L3/L4
7:15 PM - 8:15 PM

Intro/L3/L4
8:15 PM - 9:15 PM
Intro/L2
6:15 PM - 7:15 PM

L3/L4
7:15 PM - 8:15 PM

Intro/L2/L3/L4
8:15 PM - 9:15 PM
L3/L4
6:15 PM - 7:15 PM

Intro/L2
7:15 PM - 8:15 PM

L2/L3/L4
8:15 PM - 9:15 PM
L3/L4
6:00 PM - 7:00 PM

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • Open Gym
  10:00 AM - 12:00 PM
 • L2/L3/L4
  10:15 AM - 11:15 AM
 • Open Gym
  3:15 PM - 4:15 PM
 • Open Gym
  4:15 PM - 5:15 PM
 • Intro/L2
  5:00 PM - 6:00 PM
 • Intro/L3/L4
  6:15 PM - 7:15 PM
 • L2/L3/L4
  7:15 PM - 8:15 PM
 • Intro/L3/L4
  8:15 PM - 9:15 PM

ΤΡΙΤΗ

 • Open Gym
  10:00 AM - 12:00 PM
 • Open Gym
  4:15 PM - 5:15 PM
 • L2/L3/L4
  5:00 PM - 6:00 PM
 • Intro/L2
  6:15 PM - 7:15 PM
 • L3/L4
  7:15 PM - 8:15 PM
 • Intro/L2/L3/L4
  8:15 PM - 9:15 PM

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • Open Gym
  10:00 AM - 12:00 PM
 • L2/L3/L4
  10:15 AM - 11:15 AM
 • Open Gym
  3:15 PM - 4:15 PM
 • Open Gym
  4:15 PM - 5:15 PM
 • Intro/L2
  5:00 PM - 6:00 PM
 • Intro/L3/L4
  6:15 PM - 7:15 PM
 • L2/L3/L4
  7:15 PM - 8:15 PM
 • Intro/L3/L4
  8:15 PM - 9:15 PM

ΠΕΜΠΤΗ

 • Open Gym
  10:00 AM - 12:00 PM
 • Open Gym
  4:15 PM - 5:15 PM
 • L2/L3/L4
  5:00 PM - 6:00 PM
 • Intro/L2
  6:15 PM - 7:15 PM
 • L3/L4
  7:15 PM - 8:15 PM
 • Intro/L2/L3/L4
  8:15 PM - 9:15 PM

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • Open Gym
  10:00 AM - 12:00 PM
 • L2/L3/L4
  10:15 AM - 11:15 AM
 • Open Gym
  3:15 PM - 4:15 PM
 • Open Gym
  4:15 PM - 5:15 PM
 • Intro/L2/L3/L4
  5:00 PM - 6:00 PM
 • L3/L4
  6:15 PM - 7:15 PM
 • Intro/L2
  7:15 PM - 8:15 PM
 • L2/L3/L4
  8:15 PM - 9:15 PM

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • Swimming Class
  2:00 PM - 3:00 PM
 • L3/L4
  6:00 PM - 7:00 PM
No timetable classes available!