30.11.21

Αθλητής του Trainforlife Σέρρες γυμναστηρίου που αγωνίζεται σε competition

PART A
wod
“Eternal Sunshine”
Every 1 min for 10 mins, alternating between:
15/11 Bike Calories
15 GHD Sit-ups
— Rest 2 mins —
Every 1 min for 10 mins, alternating between:
60 Double Unders
Handstand Walk, 10/12 mt
— Rest 2 mins —
Every 2 mins for 10 mins do:
20/16 Row Calories
max reps in remaining time Toes-to-bars

PART B
core strength
tabata
sliders mtn climbers
bridges
plank roll outs
GHD sorenson hold

PART C
Optional Accessory
3 rounds of
10 L/10 R Single Arm Dumbbell Push Press ], using heaviest weight per set
[ Sled Rope Pull, 30m ] , using heaviest weight per set