29.07.21

Αθλητής του Trainforlife Σέρρες γυμναστηρίου που αγωνίζεται σε competition

PART A
every 2 min for 4 sets
5 strict hspu (deficit for pro)
40 mt one arm farmer carry (each arm)

PART B
wod
21-15-9
2-db clean
15-9-6
burpee box over
400-200-100
mt run

accessory core strength
2 rounds of tabata
-fitball tuck up
-side plank pulses
-sit ups
-back extensions
1 min rest b2n