24.06.21

Αθλητές του Trainforlife Σέρρες γυμναστηρίου που αγωνίζεται σε competition

PART A
Every 2 min for 4/5 sets
6-8 Deadlift
20-30″ Handstand walk or balance/8 -10 Trx pike v up

PART B
Skill TTB
WOD
Emom 24′
1. 20 air squat + max t2b
2. rest
3. 10/8 cal row or 9/7 cal bike + max burpees to target
4.rest
*change t2b with burpees and burpees with t2b after each round