21.08.20

Αθλητής του Trainforlife Σέρρες γυμναστηρίου που αγωνίζεται σε competition

PART A
Core strength
4 rounds of
40 mt 1-arm farmer carry
8/12 Stability pike fit-ball v-ups

PART B
Inter: Skill – Strenght p.clean/h.p.clean
Pro: Build a heavy complex of (1 p.clean + 1 h.p.clean + 1 jerk)

PART C
WOD
amrap 15
15 KB swings Rx 24 kg
15 wall ball
15 box over

STRENGTH
4x 6/8 back squat
4x 6/8 1-leg dl
4x 8/12 dips
4x 10/12 biceps 2-db curls