15.12.21

Αναπαράσταση άγιου-βασιλη με το εκληθρο και του τάρανδους από προπονητές κ αθλητές με τα όργανα γυμναστικής στο γυμναστήριο Trainforlife Σέρρες ,τα Χριστούγεννα

PART A
Strength
Back Squat
Take 15:00 To Hit a New 1RM Back Squat
R: 3:00
Max Reps @ 85% of 1RM

PART B
wod
“Ackrite”
For Time
21-18-12-9 Toe to Bar
15mt Dual KB Front Rack Walking Lunges, 24/16kg
Time Domain: 6:00-10:00
Time Cap: 11:00

Accessories (optional)
6:00 AMRAP
20 Alt V-Ups
10sec Hollow Hold
20 Russian Twists
10sec Hollow Hold
:20/:20 Side Plank