09.07.21

Ομαδική φωτογραφία αθλητών του Trainforlife Σέρρες,μετά από αγώνες σε competition

PART A
3 rounds of:
8-8 split bulgarian squat (fr.foot elevated)
10 db bench press
12 inverted row (equalizer)
1′ rest

PART B
wod
emom 20
max effort each station
-sled pull push
-wall ball shots
-shuttle sprints 20mt or DU
– rest

Accessory core strength
3 rounds of tabata*
-around the world
-bicycle sit ups
-1 leg hollow v-ups
-hip trusters (one leg)

*pro plank hold b2n 10 sec rest!!