06.12.21

Αθλητές του Trainforlife Σέρρες γυμναστηρίου που αγωνίζεται σε competition
PART A
Strength
10:00 Running Clock
Snatch Balance + Pause Overhead Squat (3sec)
1+1 @ 70-80% x 5 Sets
R: 60sec b/s
% of 1RM Snatch

PART B
“The Black Riders”
15:00 EMOM
min 1: 15/11 Cal Bike
min 2: 5 TnG Power Snatch
min 3: 10 Burpee Box Jump Overs
Load: Choice


PART C
Accessories (Optional)
2-3 Sets, For Quality
10/10 Half Kneeling KB Rotational Chob and Lift
10-12 Sorenson Hold DB Rows