04.12.81

Αθλητές του Trainforlife Σέρρες γυμναστηρίου που αγωνίζεται σε competition
PART A
Strength
Bench Press
10:00 EMOM
2 Reps for min 1-5
1 Rep for min 6-10
*start @ 80% of 1RM

PART B

“A Series of Unfortunate Events”

Every 3:00 for 36:00
Station 1: 500m/420m Row/SkiErg 1000/800 BikeErg
Station 2: 30 Burpees
Station 3: 400m Run

In 3 Person Teams, Goal 1.45 on 1.15 off
Extra Instructions:

Partner 1: Starts on Station 1
Partner 2: Starts on Station 2
Partner 3: Starts on Station 3

*Rotate stations each set, so that each partner will hit each station 4x.