03.08.21

Αθλητές να κάνουν ασκήσεις γυμναστικής στο Trainforlife Σέρρες

PART A
skill – strength
jerk/push press
every 1.30 min for 6 sets
3/5 jerk @climbing

PART B
wod
3 sets of
Amrap 4′
2 rnds of
10/12 deficit push ups or 6 HSPU
10/12 fr. rack lunges/pistols
20/25 du or 50 su
Then max burpee box jump over

rest 2 min b2n rounds